W jaki sposób, nie znając hasła, wyłączyć klasyfikator treści w Internet Explorerze?


Chciałbyś mieć dostęp do wszystkich stron WWW, tymczasem w przeglądarce, którą akurat masz przed sobą, ktoś uruchomił klasyfikator treści, a dostęp do niego zabezpieczył hasłem? Jest jednak prosty sposób na pozbycie się klasyfikatora nawet bez znajomości zaołożonego hasła.

Na szczęście hasła klasyfikatora treści IE są przechowywane tylko w rejestrze systemowym. Wystarczy więc odszukać i zmodyfikować dwie wartości znajdujące się w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Odszukaj wartości Hint i Key, zaznacz je i usuń naciskając klawisz Del. Wartość Hint przechowuje podpowiedź do hasła klasyfikatora treści IE, natomiast wartość Key to zaszyfrowane hasło klasyfikatora.

Teraz wystarczy restart komputera i koniec cenzury stron WWW. Pamiętaj, aby modyfikacje rejestru Windows wykonywać bardzo ostrożnie i zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższym artykule. Przed każdą modyfikacją rejestru zaleca się wykonanie jego kopii bezpieczeńtwa.

,

  1. No comments yet.
(will not be published)


  1. No trackbacks yet.